Wat doet u met de woning na de scheiding?

Wat doet u met de woning na de scheiding?

Wat doet u met de woning na de scheiding?

Bij het besluit om te gaan scheiden, komt onherroepelijk ook de vraag ‘wat doet u met het huis waarin u beide woont?’ In het huis heeft u veel herinneringen opgebouwd, goede en slechte. Wilt u er blijven wonen, of juist uw ex-partner? Is het financieel haalbaar het huis te behouden? Veel vragen doemen op over hypotheek, waarde van de woning, de verdeling etc. Wat te doen?

Woning en scheiding

U besluit in het huis te blijven wonen

Wanneer u en uw ex-partner akkoord zijn met het feit dat u er blijft wonen, betekent dit dat u uw ex zult moeten uitkopen. Daarvoor moet eerst de huidige waarde van de woning moeten worden bepaald. U kunt hiervoor een taxatie laten uitvoeren of uitgaan van de meest recente, door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde (welke echter minder betrouwbaar is dan een taxatie). Wel moet u beseffen, dat wanneer de waarde van het huis verdeeld wordt, daarmee een eventuele hypotheekschuld eerst worden moet afgetrokken van de getaxeerde waarde. De helft van wat u na deze rekensom overhoudt dient u aan uw partner te betalen. Als u er zeker van bent dat u de lasten alleen kunt dragen stelt u vervolgens een nieuwe hypotheek op uw naam op.

Uw ex-partner besluit de woning te houden

Hiervoor geldt uiteraard hetzelfde scenario, maar dan omgekeerd. Er is echter in beide gevallen nog een mogelijkheid, namelijk dat u beiden besluit samen eigenaar te blijven en de hypotheek te delen. Logischerwijs betaalt degene die in de woning blijft dan de meeste maandelijkse lasten, want deze heeft het woongenot. Dit dient u zelf onderling te bepalen, de hypotheekverstrekker heeft hier geen invloed in. Wel is het aan te raden hierbij een mediator in te schakelen.

Beiden een nieuwe woning betrekken

U zet het huis in de verkoop en u besluit beiden een nieuwe woning te kopen of te huren. Nadat de woning verkocht wordt, lost u eerst de hypotheek volledig af en vervolgens verdeelt u wat er overblijft. Dit kan natuurlijk ook een schuld zijn, houd daar rekening mee. In dat geval kiest de bank dan één van beide als betaler van het gehele bedrag, waarop deze de helft weer kan verhalen op de ex-partner.

Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden of heeft u een geregistreerd partnerschap met partnerschapvoorwaarden, dan gelden andere regels. Het huis blijft dan eigendom van de rechtmatige eigenaar en deze kan er dan blijven wonen. De ex-partner heeft dan in de meeste gevallen geen recht op de helft van de waarde van de woning. De eventuele overwaarde die tijdens het huwelijk is opgebouwd dient in de meeste gevallen wel verdeeld te worden tussen beiden.

Ook kan het zijn dat u ervoor kiest om de ex-partner alsnog in het huis te laten wonen, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor de kinderen. In dat geval kunnen de kosten voor het huis afgetrokken worden van eventuele alimentatie die u betaalt. Ook hier is het verstandig een mediator mee te laten kijken en te laten adviseren. Zo voorkomt u dat een rechter in het echtscheidingsvonnis over de definitieve verdeling en uw onderlinge verplichtingen moet beslissen.

Scheiden Amersfoort

Alle informatie over scheiden in Amersfoort vind u in dit artikel

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de verdeling van uw huis en bent u op zoek naar begeleiding of advies? Neem dan vrijblijvend contact met mij op

Meest recente blogs

Amersfoort

We weten allemaal dat wij

Een scheiding brengt allerlei gevoelens

Sinds 1 maart 2009 zijn

Neem direct contact op

Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Gesprekken per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond