UW SITUATIE

BETTY OEGEMA, RUIM 10 JAAR ERVARING ALS FAMILIEMEDIATOR

VOOR 1 JANUARI 2018 GEHUWD IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Wanneer u voor uw huwelijk niets heeft afgesproken met uw echtgenoot, dan bent u automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden van u allebei zijn.

Getrouwd zijn in gemeenschap van goederen houdt in, dat alle goederen die u beiden voor en tijdens het huwelijk heeft verkregen gemeenschappelijk zijn. Dat geldt dus ook voor eventuele schulden. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen:

Wanneer u een erfenis ontvangt en de overledene heeft bepaald dat de goederen of vermogen  uitsluitend voor u bestemd zijn (uitsluitingsclausule), dan vallen deze buiten de gemeenschap van goederen. Dit betekent dat u deze erfenis, als het bij de scheiding nog aanwezig is, niet met uw echtgenoot hoeft te delen.

Indien u een schenking heeft ontvangen en de schenker heeft bepaald de goederen of vermogen onder de uitsluitingsclausule is geschonken, dan vallen de goederen of het geschonken vermogen niet in de gemeenschap en hoeft u dit niet met uw echtgenoot te delen.

 

VERKNOCHTE GOEDEREN

Goederen zijn verknocht wanneer er tussen het goed en één van de echtgenoten een hechte en persoonlijke band bestaat. In dat geval valt dit goed niet onder de gemeenschap van goederen regeling.

VALT EEN LETSELSCHADE-UITKERING ONDER VERKNOCHTE GOEDEREN?

In de meeste gevallen bestaat een letselschade-uitkering uit 2 componenten: een materiële en een immateriële uitkering. De materiële vergoeding bestaat meestal uit een vergoeding voor gemaakte onkosten. In de meeste gevallen valt deze uitkering wel in de gemeenschap van goederen.
De immateriële vergoeding (smartengeld) wordt uitgekeerd als compensatie voor het leed dat iemand heeft geleden. In de meeste gevallen valt deze uitkering niet in de gemeenschap van goederen.

BENT U NA 1 JANUARI 2018 GEHUWD IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN?

De gemeenschap bestaat dan uitsluitend uit de goederen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen. De bezittingen die door u of uw echtgenoot voor het huwelijk aanwezig waren, blijven van degene die ze al in bezit had.

CONTACT

Met mijn ervaring als mediator en in de financiële dienstverlening kan ik u hierbij goed van dienst zijn.

 
Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Gesprekken per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond