Huwelijkse voorwaarden

BETTY OEGEMA, RUIM 10 JAAR ERVARING

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Huwelijkse voorwaarden moeten bij de notaris worden opgesteld, anders zijn de huwelijkse voorwaarden niet geldig. Huwelijkse voorwaarden kunt u voor het huwelijk maar ook tijdens het huwelijk aangaan. Doet u dit tijdens het huwelijk, dan moeten de huwelijkse voorwaarden worden goedgekeurd door de rechtbank.

De huwelijkse voorwaarden die u door de notaris heeft laten opstellen zijn van belang voor de manier waarop de echtscheiding geregeld dient te worden.

Er zijn 3 soorten huwelijkse voorwaarden:
1. De uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen
2. Beperkte gemeenschappen
3. Verrekenbedingen

UITSLUITING VAN IEDERE GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

Dit gebeurt heel vaak bij huwelijkse voorwaarden. Er bestaat in deze vorm geen gemeenschap van goederen. De schulden en het vermogen blijven privé. Dikwijls is er een verrekenplicht afgesproken waarbij is bepaald dat het gemeenschappelijk inkomen dat aan het einde van ieder jaar over is moet worden verdeeld.

(BEPERKTE) GEMEENSCHAPPEN

Bij beperkte gemeenschappen spreekt u af dat een deel van de goederen, bijvoorbeeld de inboedel of de woning, gemeenschappelijk is en de rest van de goederen privé. Het is ook mogelijk dat u de woning samen heeft gekocht en dat de hypotheek gemeenschappelijk is

VERREKENBEDINGEN

Bij verrekenbedingen spreekt u af dat u het inkomen en/of vermogen op een bepaalde manier zult verrekenen. Er zijn in feite twee soorten verrekenbedingen:

Het periodieke verrekenbeding
Dit houdt in dat er aan het eind van elk jaar het vermogen dat over is verdeeld dient te worden. Het betreft hier dus het inkomen dat overblijft nadat de bijdrage aan de kosten van de huishouding en het onderhoud van de kinderen is voldaan. Het voordeel van dit verrekenbeding is dat partijen over en weer kunnen meeprofiteren van elkaars vermogensvooruitgang. Het nadeel is dat in de huwelijkse voorwaarden heel secuur zal moeten worden beschreven welke inkomsten als te verrekenen inkomen te beschouwen valt.

Het finaal verrekenbeding
In dit verrekenbeding wordt afgesproken dat er in een bepaald jaar of door ontbinding van het huwelijk door echtscheiding of overlijden wordt afgerekend. Bij finaal verrekenbeding wordt er afgerekend alsof er algehele gemeenschap van goederen is. Beide echtgenoten blijven eigenaar van hun eigen vermogen. Degene met het hoogste vermogen moet de helft van het verschil in waarde tussen de vermogens aan de andere echtgenoot betalen. Naar buiten toe zijn de echtgenoten niet aansprakelijk voor elkaars schulden, terwijl intern deze regeling sterk op de gemeenschap van goederen lijkt. Dit finaal verrekenbeding is van toepassing bij overlijden van één van de echtgenoten of bij echtscheiding.

CONTACT

Met mijn ervaring als mediator en in de financiële dienstverlening kan ik u hierbij goed van dienst zijn.

Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Gesprekken per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond