PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Betty Oegema Scheidingsbemiddeling, hierna genoemd “BOS”, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BOS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BOS verstrekt. BOS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

Waarom heeft BOS uw gegevens nodig?

BOS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan BOS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële dienstverlening.

Hoe lang bewaart BOS uw gegevens?

BOS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met anderen

BOS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wordt uw websitebezoek in kaart gebracht?

Op de website van BOS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. BOS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics en Google AdWords

BOS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van BOS in de Google zoekresultaatpagina’s zijn. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan BOS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BOS heeft hier geen invloed op.

Hoe kunt uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

BOS verzamelt niet moedwillig gegevens van minderjarigen. Indien blijkt dat een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar oegema@scheidingsbemiddelingamersfoort.nl

BOS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe zijn uw gegevens beveiligd?

BOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BOS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BOS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met BOS op via oegema@scheidingsbemiddelingamersfoort.nl.

www.scheidingsbemiddelingamersfoort.nl is een website van BOS.

BOS is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32167386

Telefoon 06 50280417

E-mailadres: oegema@scheidingsbemiddelingamersfoort.nl

Neem direct contact op

Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Proces per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond