Scheiden Amersfoort

Scheiden Amersfoort

Scheiden Amersfoort alle informatie

Echtparen die een leven lang bij elkaar blijven, beginnen bijna een zeldzaam verschijnsel te worden. Uit een analyse van de door het CBS gepubliceerde cijfers blijkt dat het aantal scheidingen afgelopen jaar opnieuw is toegenomen. Deze analyse is uitgevoerd in het kader van de dag van de scheiding. Waar een relatie tussen te leggen is, is dat nu de economie opbloeit, mensen meer geld hebben om uit elkaar te gaan. In dit artikel gaan we in op de situatie rondom scheiden Amersfoort.

De trend die in 2010 is ingezet gaat voorlopig nog wel even door. Stellen gooien steeds vaker de handdoek in de ring. Begin dit jaar hadden ruim 1,3 miljoen Nederlanders de burgerlijke staat gescheiden achter hun naam staan. Dit komt neer op 9,5 procent!

Scheiden Amersfoort

In Amersfoort zijn 12.137 mensen gescheiden op het moment dat de laatste meting heeft plaatsgevonden. dat is 10,2 procent van de volwassenen binnen deze gemeente.
De cijfers over de scheiding aantallen zijn afkomstig van het CBS en geven ons een duidelijk beeld van de trend die zichzelf aan het ontwikkelen is!

Zoals eerder genoemd duikt er een vermoeden op dat de oplevende economie meespeelt in het plaatje. Scheiden naast dat het voor niemand een leuke bezigheid is een dure aangelegenheid. Nu koppels wat meer te besteden hebben lijkt het alsof zij nu beschikken over de financiële middelen om van elkaar te scheiden. Ook dit zien we terug in de omgeving van Amersfoort.

Percentage gescheiden volwassenen in Amersfoort Aantal gescheiden mensen in Amersfoort

Steden

In steden ligt het scheidingspercentage hoger dan in de buitengebieden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Hierin spannen Heerlen en Zandvoort de kroon met 14 procent van de inwoners boven de 18 die gescheiden zijn. Deze steden liggen dus samen met Amersfoort boven het landelijk gemiddelde. Dit was op het moment van meten 9,7%. Dit komt neer op bijna 1 op de 10 mensen!

Motieven

Het meest gehoorde motief om een einde aan het huwelijk te maken blijkt te zijn dat de partners simpelweg op elkaar zijn uitgekeken. Dit motief wordt opgevolgd door een gebrek aan vertrouwen en botsende karakters. De kans dat een huwelijk strand en eindigd in een echtscheiding is volgens het CBS zo’n 40% wat natuurlijk ongekend hoog is!

De afgelopen jaren vonden er dan ook tussen de 31 en 35 duizend scheidingen plaats. In meer dan de helft van deze gevallen bevatte deze gezinnen minderjarige kinderen!

Bankslapers

,,Mijn ervaring blijkt een standaard verhaal voor mensen in dezelfde situatie. Een verborgen groep die niet opvalt. Amersfoort telt ongeveer 1500 zogenoemde bankslapers”, zegt Kaim. ,,Een deel hiervan is onze doelgroep; mensen met relatieproblemen die op zoek zijn naar een tijdelijk onderkomen, een thuis voor zichzelf en de kinderen.” Een citaat uit een nieuwsartikel over de verborgen groep die voor niemand zichtbaar is maar toch zeker aanwezig is!

Initiatief vanuit de gemeente

Als we buurtbewoners van de vinex wijken in Amersfoort moeten geloven is het net de serie Gooische vrouwen in deze wijken. Het lijkt wel of iedereen aan het scheiden is noemt iemand. Neem nou als voorbeeld snackbars, deze zitten in het weekend vol met alleenstaande jonge vaders, met kinderen. Laatst kreeg iemand het advies om het kinderfeestje maar niet op zaterdag te houden want dan is de helft van de klas toch bij papa. Het zijn dit soort geluiden die toch zorgen baren.

De rol van de gemeente

Aanvankelijk deed de gemeente er niet veel aan. Relaties, dat is toch niet iets waar de overheid zich mee hoort te bemoeien? Hulporganisaties zoals het Nederlands Jeugdinstituut hebben alle gemeenten een brandbrief gestuurd met daarin uitgebreid toegelicht wat de gevolgen voor veel kinderen zijn van echtscheidingen. Als reactie op deze brandbrief startte Amersfoort afgelopen September met voorlichting en advies aan de jonge ouders en gezinnen in de vinex wijken. Dit met als doel preventief te handelen. Dit is en wordt steeds belangrijker nu er nog maar 1 sociale huurwoning beschikbaar wordt gesteld. Dit is op het moment al een probleem dus is de keuze om preventief te handelen en hele goede van de gemeente Amersfoort.

Sociale huurwoningen

In Amersfoort wordt het voor stellen moeilijker om na een scheiding een eigen sociale huurwoning weten te bemachtigen. Dit komt doordat vanaf volgend jaar er nog maar 1 van de ouders recht heeft op een urgentieverklaring. Deze urgentieverklaring wordt zelfs alleen uitgegeven als er minderjarige kinderen dakloos dreigen te worden.

Op dit moment kunnen ouders die scheiden Amersfoort nog beide een urgentieverklaring krijgen. In verschillende vergaderingen gaven raadsleden van de gemeente al aan dat de uitgegeven urgentieverklaringen en het tekort aan sociale huurwoningen elkaar in het vaarwater zouden gaan zitten. De verklaring wordt dan ook alleen verstrekt wanneer geen van beide ouders in de mogelijkheid is om op eigen benen onderdak te kunnen regelen voor de kinderen.

Wanneer ouders en kinderen door overmacht dakloos dreigen te raken worden de regels daarentegen iets versoepeld. Op dit moment moet bij financiële of medische problemen een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. Een soort uitzonderingsregeling voor schrijnende gevallen. Voortaan worden dit soort situaties hetzelfde behandeld als echtscheiding gevallen.

Loting

Er wordt gezocht naar een manier om de druk op de sociale huizenmarkt nog verder te verlichten vallen huizen die onder loting worden aangeboden niet langer onder de effecten van de urgentieverklaring. Zo kunnen woningzoekende die pas kort staan ingeschreven toch snel aan een huis komen!

Wanneer we mensen met urgentieverklaring voorrang blijven geven, ook bij zogenaamde loot woningen schiet het verloten van woningen zijn doel voorbij. Dit zijn woorden van Wethouder Imming. Iedereen moet uiteindelijk met gelijke kansen kunnen meeloten. Wel blijven de urgente gevallen voorrang hebben op de 80 procent van de woningen die op inschrijfduur worden toegewezen.

Amersfoort wil de komende jaren ten minste 2000 sociale huurwoningen bij bouwen, deels voor mensen die scheiden Amersfoort. Hiermee moet een deel van de bovengenoemde problemen zichzelf oplossen!

Kan ik u helpen bij scheiden Amersfoort? Neem dan contact met mij op via de contactpagina

 

Meest recente blogs

Een scheiding brengt allerlei gevoelens

Sinds 1 maart 2009 zijn

Scheiden van een buitenlandse partner

Hoe werkt scheiden van een

Neem direct contact op

Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Proces per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond