Vechtscheiding; De profielen

Vechtscheiding; De profielen

Ieder jaar besluiten zo’n 70.000 stellen met kinderen onder de 18 hun huwelijk te beëindigen. Dit betekent dat ruim 1,6 procent van de thuiswonende kinderen jaarlijks een scheiding meemaakt. Wanneer de scheiding dusdanig verloopt dat de ouders het belang van de andere ouder en/of van de kinderen uit het oog verliezen, dan spreken we over een vechtscheiding.

Het grote gevolg hiervan is voor kinderen vaak terug te zien in onder andere: sociaal-emotionele schade, ontwikkelingsschade, of schade op het vlak van welzijn. Het exacte aantal vechtschedingen is niet bekend, maar geschat wordt dat jaarlijks ongeveer 3.500 kinderen – wat natuurlijk veel te veel is – knel komen te zitten in een vechtscheiding. Op dit moment hebben ongeveer 16.000 kinderen ernstig last van de vechtscheiding van hun ouders.

Profiel kinderen in een vechtscheiding

Voor kinderen betekent een vechtscheiding altijd een ingrijpende verandering. De familieverhoudingen veranderen en emoties kunnen in dit proces hoog oplopen. Een van de ouders gaat ergens anders wonen, kinderen moeten verhuizen en daardoor naar een nieuwe school. Daar komt nog bij dat er minder geld te besteden is doordat er nu twee huishoudens bekostigd moeten worden. De ouders zijn gericht op hun eigen emoties en denken daardoor vaak minder aan hun kinderen.

Dit met gevolg dat zij minder of te weinig aandacht geven aan de opvoeding. In sommige gevallen komt er een nieuwe partner in het leven komen bij een of zelfs beide ouders. Soms hebben deze nieuwe partners zelf ook kinderen. Uw eigen kinderen kunnen door de hele loop van omstandigheden, gevoelens van rouw, onzekerheid en schuld ontwikkelen.

Echtscheiding niet altijd slecht voor kinderen


Daarnaast is ook bekend dat een echtscheiding niet in alle gevallen slecht of schadelijk is voor de kinderen. Bijvoorbeeld als het voor de kinderen rust betekent na een periode van ruzie en conflicten. Wanneer ouders in relatieve harmonie uit elkaar gaan, blijft vaak de schade voor het kind beperkt. Dit is uiteraard afhankelijk van leeftijd en andere externe factoren. Voornamelijk kinderen die langdradige en frequente conflicten tussen hun ouders hebben meegemaakt en bijgewoond hebben een verhoogd risico op problemen. Ongeveer 10 procent van de kinderen leidt na de scheiding aan specifieke negatieve gevolgen zoals oudervervreemding / verstoting of problemen in latere relaties. We zien in dit soort gevallen vaak dat vaders in een echtscheiding het contact met hun kinderen verliezen.

Naar aanleiding van onderzoek blijkt daarnaast dat jongeren die een vecht / echtscheiding hebben meegemaakt op jonge leeftijd, een hogere kans op agressief gedrag en roken hebben. Daarnaast hebben zij meer kans op problematische zaken als bijvoorbeeld depressieve gevoelens en meer problemen op school.

Ook blijkt de kwaliteit van het contact van ouders met hun kinderen na de scheiding samen te hangen met het contact dat ze hebben met hun ex-partner. De contactregeling direct na de scheiding blijkt een belangrijke voorspeller van de mate van het latere contact tussen ouders en kind.

Kinderen, naar papa of naar mama?


75 procent van de kinderen die uit een scheiding komen woont direct na de echtscheiding bij hun moeder. Daartegenover wonen er slechts 6 procent van de echtscheiding kinderen bij hun vader. In ruim 20 procent van de scheidingen gaan  de ouders na de scheiding voor co-ouderschap. Bij co-ouderschap nemen de ouders een gelijke rol in het opvoeden, zo woont het kind vaak de helft van de tijd bij hun vader, de andere helft bij hun moeder.

Co-ouderschap heeft zo zijn voordelen, maar is zeker niet in alle gevallen de beste oplossing voor uw kind. Uit een recent onderzoek is gebleken dat kinderen uit co-oudergezinnen verdrietige gevoelens kennen en hopen op hereniging van hun ouders. Dit komt omdat ze nog steeds veel tijd met beide doorbrengen, en er nog steeds met regelmaat contact onderling plaatsvindt. Op deze manier kan een kind de illusie krijgen dat de relatie misschien ooit weer kan worden voortgezet. Van de scheidingsgevallen waarbij geen sprake is van co-ouderschap ziet 18 procent een van de gedupeerde kinderen hun ouders helemaal niet meer.

Profiel ouders in een vechtscheiding

Uit onderzoek blijkt dat hoogopgeleide ouders relatief genomen, vaak in een vechtscheiding terecht komen en bij de rechter aankloppen voor bijvoorbeeld een OTS bij echtscheidingsproblemen. Een OTS houd in dat er een ondertoezichtstelling in het leven wordt geroepen. Professionals verklaren dat deze ouders over de mentale vaardigheden en de financiële middelen beschikken om lang door te procederen tegen de ex-partner.

Maar ook minder hoogopgeleide ouders komen regelmatig in een dergelijke situatie terecht. Wanneer tijdens de relatie sprake was van slechte communicatie, zet dit zich vaak voort na scheiding!

De 3 categorieën

  • De ouders die in “harmonie” en overleg met behulp van een mediator tot afspraken komen. Bijvoorbeeld over het voortzetten en de invulling van hun ouderschap, die tot tevredenheid is van alle betrokkenen.

 

  • De ouders bij waar de emoties hoog op zijn gelopen. Dit betekend vaak dat zij het gesprek met elkaar niet langer zelf kunnen voeren. Vaak alleen met met professionele begeleiding. De afspraken komen zeer moeizaam tot stand. Zij bevinden zich op het randje van wel of niet een vechtscheiding.

 

  • De ouders waarbij de onderlinge communicatie enkel en alleen gevuld wordt door conflicten en erg moeizaam verloopt. Bij wie het treffen van de ex-partner een levensdoel lijkt te zijn geworden. Zij verliezen het belang van kinderen totaal uit het oog en staan continu in de vechtstand.

 

Scheiden Amersfoort

Alle informatie over scheiden in Amersfoort vind u in dit artikel

Klinkt het bovenstaande u als een bekende situatie? Neem dan contact met mij op om te kijken hoe ik u en uw kinderen in dit proces kan begeleiden.

Betty Oegema is geregistreerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut en werkt op basis van huisbezoek

| Mail Betty | Bel Betty |Contactformulier

 

 

 

Meest recente blogs

Amersfoort

We weten allemaal dat wij

Een scheiding brengt allerlei gevoelens

Sinds 1 maart 2009 zijn

Neem direct contact op

Scheidingsbemiddeling Amersfoort - Betty Oegema - logo footer

Scheiding uitstellen door corona?

Dit hoeft niet nodig te zijn!

  • Gesprekken per videocall
  • Komende 3 maanden alles regelen
  • In de zomer het scheidingsproces afgerond